Upravno vijeće katoličkog dječjeg vrtića Eden

Upravno vijeće ima 5 članova i predstavnik nadbiskupije Đakovačko-Osiječke

Tri člana Upravnog vijeća imenuje osnivač.

Jedan član Upravnog vijeća bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja.

Jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga.

Mandat članovima Upravnog vijeća traje 4 godine.

Upravno vijeće donosi na prijedlog ravnatelja:

–          Statut, uz suglasnost osnivača,

–          Godišnji plan i program rada i Kurikulum KDV Eden

–          Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada KDV Edena-a i druge opće akte utvrđene

ovim Statutom i zakonom,

–          Financijski plan i godišnji obračun,

–          Odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa,

odlučuje:

–          o izvješćima ravnatelja o radu KDV Eden,

–         o žalbama roditelja ili skrbnika djece korisnika usluga,

–         o pojedinačnim pravima djelatnika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim aktom

nije propisano da Upravno vijeće odlučuje u prvom stupnju,

–         o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,

–         o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina u skladu s ovim Statutom i uz

suglasnost osnivača,

predlaže:

–          promjenu naziva i sjedišta KDV Eden,

–          promjenu djelatnosti,

–          statusne promjene,

razmatra:

–          predstavke i prijedloge korisnika o pitanjima od interesa za rad KDV Eden,

–          rezultate odgojno-obrazovnog rada u KDV Eden,

predlaže ravnatelju:

–          mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja KDV Eden,

–          osnovne smjernice za rad i poslovanje.

Upravno vijeće razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima KDV Eden.

Upravno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama.


Članovi Upravnog vijeća su Ivan Rukavina, Juraj Jurčić, Josip Matezović, Ljubica Škrlec i predstavnik Đakovačko-Osječke nadbiskupije pomoćni biskup Ivan Ćurić.

Centar za postavke privatnosti

Obavezni

Potrebni kolačići za pravilno funkcioniranje stranice.

gdpr, redux_current_tab, PH_HPXY_CHECK

Advertising

Google Analytics

Ovi kolačići pomažu nam pratiti Vašu interakciju sa stranicom i detektirati potencijalne probleme.

_gat, _ga, _gid, _gat_gtag_UA_109604660_2, _ga_6GCV48RDD0

Other