Program predškole

Cilj programa

Osigurati okružje u kojem će djeca najviše moći razviti svoje potencijale, zadovoljiti svoje aktualne interese i time steći znanja , vještine i navike koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja, što ga u školi očekuju.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu i namjenjen za djecu koja su upisana u redoviti program vrtića.

Način realizacije

Primjena suvremenih procesa učenja djece zasnovanih na najnovijim znanstvenim spoznajama. Posebna se pozornost pridaje poticajnoj organizaciji socio-pedagoškog konteksta u kojem treba osmisliti, ponuditi izbor različitih aktivnosti i igara.

Način vrednovanja

Kroz praćenje provedbe bitnih zadaća i razvojnog plana ustanove

Samo evaulacija i vanjska evaulacija rada