Katolički dječji vrtić Eden

Posjet moto-mrazova u KDV Srce Marijino

Jučer, 22.12., djecu u KDV Srce Marijino su posjetili moto-mrazovi.

Djeca su ih dočekala s puno oduševljenja…

Zbog epidemiolodkih mjera, nisu ulazili u prostore vrtića, već su sa ulice pozdravili djecu, koju su darivali prigodnim voćnim paketićima.