Podružnica Srce Marijino

Katolički dječji vrtić odgojno-obrazovna je ustanova koja pridonosi cjelovitom i svestranom odgoju djece rane i predškolske dobi utemeljenom na katoličkoj vjeri prožeto vrijednostima humanizma i životne radosti. Preko djece Ustanova utječe i na kršćansko oblikovanje roditelja ili skrbnika da budu nositelji dobra i mira.

Cilj nam je: Vrtić sigurno mjesto gdje ćemo djetetu pružiti kvalitetu življenja razvijajući temeljne ljudske i kršćanske vrednote uvažavajući individualne potrebe djece .

Osnivač Župa Sv. Ćirila i Metoda osigurava prostor u kojem djeluje Katolički dječji vrtić Eden.

U Podružnici Katoličkom dječjem vrtiću „Srce Marijino“, Vinkovci, redovni je desetsatni cjelodnevni program i petosatni poludnevni program. Upisana djeca podjeljena su u pet skupina: jasličku, stariju jasličku, mlađu, srednju i stariju odgojnu skupinu.

Izvor sredstava dječjeg vrtića „Eden“ proizlazi iz sklopljenog Ugovora o sufinanciranju sa gradom Vinkovci.

KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ SRCE MARIJINO

Školska 35, Vinkovci
kdv.eden@gmail.com
OIB:28594183557 MB:01499688
Kontakt: 032/357-757

CIJENE USLUGA U KATOLIČKOM DJEČJEM VRTIĆU EDEN OD 01.09.2019.