Katolički dječji vrtić Eden

KDV “EDEN” NA NASTUPU U SKLOPU DJEČJEG TJEDNA

Dječji tjedan u organizaciji društva “Naša djeca” obilježava se prvi tjedan u listopadu. Moto Dječjeg tjedna je “Ljubav djeci prije svega”. Prikladno je obilježen programom u gradskom kazalištu koji su djeca marljivo pripremila sa svojim odgojiteljicama i učiteljicama.
Naša starija odgojna skupina “Loptice” sa svojim odgojiteljicama Marijanom Andrić i Ivanom Purkić probila je led nastupajući prvi od ukupno 11 prijavljenih skupina.
“Loptice” su se predstavile recitacijom “Dijete ima pravo biti dijete” i zabavnim plesom “Guli guli”. Pokazali smo da nemamo strah od javnog nastupa i da smo složni. Veselimo se idućim nastupima.

Starija odgojna skupina loptice