Engleski jezik

Cilj programa je poticati djetetove komunikaciju i sposobnost korištenja engleskog jezika u svakodnevnim životnim situacijama.

Zadaće programa su :

* stvarati bogato i poticajno okruženje koje će kod djeteta buditi želju za komunikacijom i aktivnim sudjelovanjem u skupnim i individualnim aktivnostima na maternjem i stranom jeziku.

* u svakodnevnim životnim situacijama, kroz igru i druženje sa vršnjacima poticati usvajanje riječi , jezičnih i fonemskih struktura engleskog jezika te razvijanje vještina komunikacije.

* proširivati rječnik kroz različite oblike izražavanja usvajanjem kratkih pjesmica, stihova, brojalica, igara sa raznovrsnim materijalom.

* jačati dječji osjećaj sigurnosti i samopoštovanja u spontanom izražavanju na engleskom jeziku.

* njegovati interes i poštivanje prema drugim kulturama.

Centar za postavke privatnosti

Obavezni

Potrebni kolačići za pravilno funkcioniranje stranice.

gdpr, redux_current_tab, PH_HPXY_CHECK

Advertising

Google Analytics

Ovi kolačići pomažu nam pratiti Vašu interakciju sa stranicom i detektirati potencijalne probleme.

_gat, _ga, _gid, _gat_gtag_UA_109604660_2, _ga_6GCV48RDD0

Other