Duhovna obnova u Kdv “Eden”

U subotu 25. ožujka održana je duhovna obnova za djelatnike vrtića, koju je predvodio pater Sebastijan Šujević, ravnatelj Isusovačke klasične gimnazije u Osijeku. Nakon kratkog nagovora uslijedila je svečana misa te druženje djelatnika u župnoj dvorani.