Katolički dječji vrtić Eden

Da me bakterijice napale ne bi, evo kako se brinem o sebi!

Srednja skupina Lavići u PO Srce Marijino, provodili su razne životno praktične aktivnosti, društveno zabavne, umjetničke, istraživačke, aktivnosti spoznaje, kao i aktivnosti raznovrsnog izražavanja sve sa namjerom da odgovore na pitanje, kako se pravilno brinuti o sebi.

Svako dijete ima pravo usvojiti pravilne kulturno-higijenske navike vezane za čistoću, urednost vlastitog tijela, ruku, lica i zubića, a sve to uz našu pomoć kako primjera i modela jer naša ponašanja govore više od riječi. Važno je iz dana u dan truditi se biti djetetov uzor u stvaranju zdravih navika i ponašanja.

Pogledajte kako smo upijali nova znanja i saznanja.